รับผลิต สติกเกอร์ ทุกขนาด ทุกชนิด
Written by Administrator   
Monday, 11 August 2008 22:13
Product Name: สติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 32x25 มม.
Description: สติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 32x25 มม. 
3 ดวงห่าง/แถว มุมมน มีปุระหว่างแถว ดวงเปล่า 
กรอนอก แกน 1 นิ้ว 5,000 ดวง/ม้วน 
 
Product Name:
สติกเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 50x25 มม. 
Description: สติกเกอร์เนื้อกึ่งมันกึ่งด้าน ขนาด 50x25 มม. 
2 ดวงชิด/แถว มุมมน มีปุระหว่างแถว ดวงเปล่า 
(กรอนอก แกน 1 นิ้ว 2,500 ดวง/ม้วน) 
 
Product Name:
สติกเกอร์ฟอยด์เงินด้าน 50 ไมครอน ขนาด 50 x 20 มม. 
Description: สติกเกอร์ฟอยด์เงินด้าน 50 ไมครอน 
ขนาด 50 x 20 มม. 2 ดวงห่าง/แถว
 มีปรุระหว่างแถว ดวงเปล่า 
กรอนอก แกน 1 นิ้ว 2,500 ดวง/ม้วน
 
Last Updated on Sunday, 16 August 2009 10:08
 
Copyright © 2018-2022 assupplys.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.